મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200707

મુક્તપંચિકા – 200707

*

ન બનું ‘ગુરુ’

કદી! હળવો

રહું! પવન પાંખે

ભરું ઉડાન

બનીને પીંછું!

* * *

मुक्तपंचिका – 200707

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

न बनुं ‘गुरु’

कदी! हळवो

रहुं! पवन पांखे

भरुं उडान

बनीने पींछुं!

* * * * * 

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200606

મુક્તપંચિકા – 200606

*

શીતલ વાયુ,

મંદ સુગંધ,

તૃણે તૃણે આનંદ!

તિમિર ક્ષય!

સૂર્ય ઉદય!

* * *

मुक्तपंचिका – 200606

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

शीतल वायु,

मंद सुगंध,

तृणे तृणे आनंद!

तिमिर क्षय!

सूर्य उदय!

* * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200504 

મુક્તપંચિકા – 200504 

*

રણભેંકારી

એકલતામાં

મૃગજળના હોઠે,

જાગે તરસ

પદચાપની!

* * * * *

मुक्तपंचिका – 200504

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

रणभेंकारी

एकलतामां

मृगजळना होठे,

जागे तरस

पदचापनी!  

* * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200422 

મુક્તપંચિકા – 200422 

*

એક સ્વપ્નાને

આવ્યું દુ:સ્વપ્ન,

કે કોણ જાણે ક્યારે

બંધ આંખ જ

ખોવાઈ ગઈ!

* * *

मुक्तपंचिका – 200422

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

एक स्वप्नाने

आव्युं दु:स्वप्न

के कोण जाणे क्यारे

बंध आंख ज

खोवाई गई!  

* * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200420.2

મુક્તપંચિકા – 200420.2

*

‘એ ભાઈ, ભાળી

શકે છે મુજ

તેજને?’ એમ એક

આગિયો પૂછે

સૂર્યદેવને.

* * *

मुक्तपंचिका – 200420.2

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

‘ए भाई, भाळी

शके छे मुज

तेजने?’ एम एक

आगियो पूछे

सूर्यदेवने.

* * *

* * * * * *

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200310 (2)

ધૂળેટી-પર્વની રંગભીની શુભેચ્છાઓ!

આજે વિશેષ મુક્તપંચિકા (2)

મુક્તપંચિકા – 200310 (2)

*

ધૂળેટી પર્વે

શાને તું ખોજે

છે રંગોને સૃષ્ટિમાં?

તે તો છુપાયા

તારી દ્રષ્ટિમાં!

* * *

धूळेटी-पर्वनी रंगभीनी शुभेच्छाओ.

आजे विशेष मुक्तिपंचिका (2)

मुक्तपंचिका – 200310 (2)

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

धूळेटी पर्वे

शाने तुं खोजे

छे रंगोने सृष्टिमां?

ते तो छुपाया

तारी द्रष्टिमां!  

* * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200310

ધુળેટીની રંગસભર શુભેચ્છાઓ!

આજે વિશેષ મુક્તપંચિકા!

મુક્તપંચિકા – 200310

*

ફાગણ ફોરી

મસ્તી વરસે!

પ્રીતમ સંગે પામે

કંપન મુગ્ધા!

સ્પર્શપ્રગલ્ભા!  

* * *

धूळेटीनी रंगसभर शुभेच्छाओ.

आजे विशेष मुक्तिपंचिका.

मुक्तपंचिका – 200310

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

फागण फोरी

मस्ती वरसे!

प्रीतम संगे पामे

कंपन मुग्धा!

स्पर्शप्रगल्भा!

* * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200309

હોળી-ધુળેટીના રંગભર્યા તહેવારોની શુભેચ્છાઓ!

આજે વિશેષ મુક્તપંચિકા!

મુક્તપંચિકા – 200309

*

કાયે ફૂટતો

ફાગ ફુવારો!

જાગે રંગભર્યાં શું

શમણાં! ઊઠે

હૈયે હેલ્લારો!

* * *

 

होळी-धूळेटीना रंगभर्या तहेवारोनी शुभेच्छाओ.

आजे विशेष मुक्तिपंचिका.

मुक्तपंचिका – 200309

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

काये फूटतो

फाग फुवारो!

जागे रंगभर्यां शुं

शमणां! ऊठे

हैये हेल्लारो!

* * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200308

8 માર્ચ. આજે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ.

આજે ‘વિશેષ નારી મુકતપંચિકા’.

 

મુક્તપંચિકા – 200308

*

ભરી સપનાં

આંખે નવલાં!

મટી અબળા બની

સબળા! નારી!

તું નારાયણી!

* * *

मुक्तपंचिका – 200308

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

8 मार्च. आजे आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस.

आजे विशेष ‘नारी मुक्तिपंचिका’.

*

भरी सपनां

आंखे नवलां!

मटी अबळा बनी

सबळा! नारी

तुं नारायणी!

* * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200229

મુક્તપંચિકા – 200229

*

ગઈ કાલની

કાલ આવતી-

‘આજ’નું ધરી રૂપ

જોને! આંગણે

તમ આવી છે!

* * *

मुक्तपंचिका – 200229

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

गई कालनी

काल आवती

‘आज’नुं धरी रूप

जोने! आंगणे

तम आवी छे!

* * * * * 

* * * * * * *** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200131

મુક્તપંચિકા – 200131

*

લાવને, તારી

નાજુક નાની

હથેળીમાં, સજની

વહાલી! નામ

લખું હું મારું!

* * *

मुक्तपंचिका – 200131

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

लावने, तारी

नाजुक नानी

हथेळीमां, सजनी

वहाली! नाम

लखुं हुं मारुं!

* * * * * * *

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 191130

મુક્તપંચિકા – 191130

*

હસ્તરેખા જે

ભૂંસી, અદકો

રચે પથ ખંતથી,

નવલી કથા

રચી જાય છે!

* * *

मुक्तपंचिका – 191130

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

हस्तरेखा जे

भूंसी, अदको

रचे पथ खंतथी,

नवली कथा

रची जाय छे!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 191025

મુક્તપંચિકા – 191025

*

પામવું મારે

શબ્દવિહીન,

નિરાકારે નિહિત,

ઇંદ્રિયાતીત

પરમ સત્ય.

* * *

मुक्तपंचिका – 191025

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

पामवुं मारे

शब्दविहीन,

निराकारे निहित,

इन्द्रियातीत

परम सत्य.

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190930

મુક્તપંચિકા – 190930

*

પાંખ ફૂટે! શું

શમણાં જાગે!

અંતર ઠાલું નાચે!

ટહુકે જ્યારે

પહેલી પ્રીત!

* * *

मुक्तपंचिका – 190930

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

पांख फूटे! शुं

शमणां जागे!

अंतर ठालुं नाचे!

टहुके ज्यारे

पहेली प्रीत!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190821

મુક્તપંચિકા – 190821

*

શ્રાવણી રાતે,

વિરહી આંખે,

યાદોનો વરસાદ!

મૂશળધાર!

મૂશળધાર!

* * *

मुक्तपंचिका – 190821

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

श्रावणी राते,

विरही आंखे,

यादोनो वरसाद!

मूशळधार!

मूशळधार!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **