મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા

મિત્રો! આવો માણો મુક્તપંચિકા!

આપ પણ સર્જો મુક્તપંચિકા!

*

પ્રેમ એટલે

ખળખળતું

કો’ ઝરણું વહેતું

જીવન કેરા

સહરા મધ્યે.

* * * * * * * * *

मुक्तपंचिका

*

प्रेम एटले

खळखळतुं

को ‘ झरणुं वहेतुं

जीवन केरा

सहरा मध्ये.

* * * * * * * * *

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s