મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા

*

આપશો શબ્દો

તમે, વાચાળ

થઈ જાશે કલમ

અમ– આ હતી

કોને ખબર?

* * * * * * *

मुक्तपंचिका

*

आपशो शब्दो

तमे, वाचाळ

थई जाशे कलम

अम- आ हती

कोने खबर?

* * * * * *

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s