મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા

*

લાવને તારી

નાજુક, નાની

હથેલીમાં, સજની

વહાલી! નામ

લખું હું મારું.

* * * * * * *

मुक्तपंचिका

*

लावने तारी

नाजुक, नानी

हथेलीमां, सजनी

वहाली! नाम

लखुं हुं मारुं.

* * * * * * *

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s