મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા

*

વિશ્વફલક

પર, સઘળે

ખોજી – થાક્યો – તુજને,

ભીતર જોતાં

પામ્યો મુજને.

* * * * * * *

मुक्तपंचिका

*

विश्वफलक

पर, सघळे

खोजी – थाक्यो – तुजने,

भीतर जोतां

पाम्यो मुजने.

* * * * * * *

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s