મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 161028

મુક્તપંચિકા – 161028

મુક્તપંચિકા

*

(1)

ઢાઈ અક્ષર

પ્રેમના પઢી,

હાથમાં તારું નામ

લખીને, ધન્ય

બની હું! રાજ!

*  *  *  *  *

(2)

સપ્તપદીના

પાવન મંત્રે

પગલાં માંડે ધીમાં!

કોડભરેલી

ધીર યૌવના!

*  *  *  *  *

(3)

સપનું બની,

આંખમાં તારી,

સાજન! મારા વ્હાલા!

રહેવું મારે

વિરહ રાતે.

*  *  *  *  *

*  *  *  *  *

मुक्तपंचिका – 161028

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपिमें

मुक्तपंचिका

*

(1)

ढाई अक्षर

प्रेमना पढी,

हाथमां तारुं नाम

लखीने, धन्य

बनी हुं! राज!

* * * * *

(2)

सप्तपदीना

पावन मंत्रे

पगलां मांडे धीमां!

कोडभरेली

धीर यौवना!

* * * * *

(3)

सपनुं बनी,

आंखमां तारी,

साजन! मारा व्हाला!

रहेवुं मारे

विरह राते!

* * * * *

* * *

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s