મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 161101

મુક્તપંચિકા – 161101

મુક્તપંચિકા

*

કણ કણમાં,

ઘટ ઘટમાં,

સચરાચરે વ્યાપ્ત

દીસે, ન દીઠે

પરમ તત્ત્વ.

*  *  *  *  *

मुक्तपंचिका – 161101

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपिमें

मुक्तपंचिका

*

कण कणमां,

घट घटमां,

सचराचरे व्याप्त

दीसे, न दीठे

परम तत्त्व.

* * * * *

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s