મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 161114

મુક્તપંચિકા – 161114

14 નવેમ્બર: બાલ દિન (Children’s day)

મુક્તપંચિકા

*

(1)

પતંગિયાની

પાંખે વિચરું,

વિશ્વ-બગીચે આજે!

મા! જો તું આપે

પળની છુટ્ટી!

*  *  *  *  *

मुक्तपंचिका – 161114

14 नवेम्बर: बाल दिन (Children’s day)

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपिमें

मुक्तपंचिका

*

पतंगियानी

पांखे विचरुं,

विश्व-बगीचे आजे!

मा! जो तुं आपे

पळनी छुट्टी!

* * * * *

Advertisements

One thought on “મુક્તપંચિકા – 161114

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s