મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 161115

મુક્તપંચિકા – 161115

મુક્તપંચિકા

*

(1)

ફૂલપાંદડી

સમ અધર

પર, સ્મિત મધુર

ધારી, મોહતું

આ નવશિશુ!

 * * *

(2)

સાગર તીરે

મોજાં ઘૂઘવે!

મદમાતી ચંદ્રિકા!

અંબર ઝૂમે,

ધરતી ચૂમે!

*  *  *  *  *

 

मुक्तपंचिका – 161115

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपिमें

मुक्तपंचिका

*

(1)

फूलपांदडी

सम अधर

पर, स्मित मधुर

धारी, मोहतुं

आ नवशिशु!

* * *

(2)

सागर तीरे

मोजां घूघवे!

मदमाती चंद्रिका!

अंबर झूमे,

धरती चूमे!

* * * * *

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s