મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170214

મુક્તપંચિકા – 170214

આજે વેલેન્ટાઇન ડે!

*

સ્મરણો કેરી

પગદંડીએ

હળવે ચાલી આવ્યો

છું, તુજ હૈયે

દસ્તક દેવા!

* * *

मुक्तपंचिका – 170214

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

स्मरणो केरी

पगदंडीए

हळवे चाली आव्यो

छुं, तुज हैये

दस्तक देवा!

* * * * *

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s