મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170220

મુક્તપંચિકા – 170220

*

લસરી પડ્યું

તુજ હોઠથી,

ટપકી પડ્યું મુજ

અંતરે, વ્હાલી!

ગુલાબી સ્મિત!

* * *

मुक्तपंचिका – 170220

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

लसरी पड्युं

तुज होठथी,

टपकी पड्युं मुज

अंतरे, व्हाली!

गुलाबी स्मित!

* * * * *

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s