મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170306

મુક્તપંચિકા – 170306

ફાગણ-વિશેષ મુક્તપંચિકા

*

નવપલ્લવ

કેસૂડા શાખે

ફૂલફટાક થઈ

ફાગણ છાંટે,

રંગબહાર!

 

* * *

मुक्तपंचिका – 170306

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

फागण-विशेष मुक्तपंचिका

*

नवपल्लव

केसूडा शाखे

फूलफटाक थई

फागण छांटे,

रंगबहार!

* * * * *

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s