મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170308

મુક્તપંચિકા – 170308

હોળી-વિશેષ મુક્તપંચિકા

*

રંગરસીલા

રસિયા સંગે

મદમાતી,  ભીંજાતી

નમણી નારી

કેવી હરખે!

* * *

मुक्तपंचिका – 170308

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

होली-विशेष मुक्तपंचिका

*

रंगरसीला

रसिया संगे

मदमाती, भींजाती

नमणी नारी

केवी हरखे!

* * * * *

2 thoughts on “મુક્તપંચિકા – 170308

  1. વાહ સુરેશ ભાઈ .. આપની મુક્તપંચિકા મઝાની , પણ પ્રથમ પંક્તિમાં ટાઇપિંગમાં એક અક્ષરની ચૂક સુધારી લઈએ, જેથી મુક્તપંચિકાની પાંચ પંક્તિનું બંધારણ 5-5-7-5-5 બરાબર સચવાઈ રહે! તો આપને મુક્તપંચિકા બનશે:

   આપણ સહુ
   સાઠ વટાવ્યા
   હોળી હો કે દિવાળી
   સદા બહાર
   સદા રંગીલા!

   વાહ સુરેશભાઈ! રંગ જમાવી દીધો!

   Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s