મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170309

મુક્તપંચિકા – 170309

હોળી-વિશેષ મુક્તપંચિકા

*

મત્તછકેલું

રાતું જોબન

ફાગણ કેરા રંગે

રંગાતું જાતું

સાજન સંગે!

* * *

 

मुक्तपंचिका – 170309

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

होली-विशेष मुक्तपंचिका

*

मत्तछकेलुं

रातुं जोबन

फागण केरा रंगे

रंगातुं जातुं

साजन संगे!

* * * * *

2 thoughts on “મુક્તપંચિકા – 170309

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s