મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170321

મુક્તપંચિકા – 170321

આજે વર્લ્ડ પોએટ્રી ડે

વિશ્વ કાવ્ય દિન: વિશેષ મુક્તપંચિકા

*

તારી ને મારી

વચ્ચે તૂટશે

અંતર હવે! બસ,

કહી દે કોઈ

એક: આવી જા!

* * *

 

मुक्तपंचिका – 170321

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

विश्व काव्य दिन: विशेष मुक्तपंचिका

*

तारी ने मारी

वच्चे तूटशे

अंतर हवे! बस,

कही दे कोई

एक: आवी जा!

* * * * *

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s