મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170330

મુક્તપંચિકા – 170330

*

સમંદરને

મુઠ્ઠીમાં બાંધું

હું એવો – પલભર

બનાવું ઝીણું

અમથું બિંદુ!

* * *

 

 मुक्तपंचिका – 170330

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

समंदरने

मुठ्ठीमां बांधुं

हुं एवो- पलभर

बनावुं झीणुं

अमथुं बिंदु!

* * * * *

2 thoughts on “મુક્તપંચિકા – 170330

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s