મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170411

મુક્તપંચિકા – 170411

*

અખિલ પટે

ન વાદળ,

વીજ, ન ગર્જન, શેં

ઝરમરતી

અંતરે ધારા?

* * *

मुक्तपंचिका – 170411

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

अखिल पटे

न वादळ, न

वीज, न गर्जन, शें

झरमरती

अंतरे धारा?

* * * * *

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s