મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170417

મુક્તપંચિકા – 170417

*

પાન કર્યું તો

તરસ્યું જાગી!

ખાતાં ભડકી ભૂખ!

મનવા! ખોજ

સુતૃપ્તિસુખ!

* * *

मुक्तपंचिका – 170417

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

पान कर्युं तो

तरस्युं जागी!

खातां भडकी भूख!

मनवा! खोज

सुतृप्तिसुख!

* * * * *

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s