મુક્તપંચિકા · વિવિધા-પ્રકીર્ણ

મુક્તપંચિકા – 170423

મુક્તપંચિકા – 170423

*

ફેનિલ મોજાં

જેવાં ઘૂઘવે

શબ્દિલ ધડકન

કેરા પડઘા

મૌનિલ હૈયે!

* * *

मुक्तपंचिका – 170423

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

फेनिल मोजां

जेवां घूघवे

शब्दिल धडकन

केरा पडघा

मौनिल हैये!

* * * * *

One thought on “મુક્તપંચિકા – 170423

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s