મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170707

મુક્તપંચિકા – 170707

*

જીવન હો કે

જ્ઞાન, મનવા!

સકલ તારું શૂન્ય

ને એક વચ્ચે

આથડી રહ્યું!

 

* * *

मुक्तपंचिका – 170707

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

जीवन हो के

ज्ञान, मनवा!

सकल तारुं शून्य

ने एक वच्चे

आथडी रहयुं !

* * * * * * *

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s