મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 181031

મુક્તપંચિકા – 181031

*

ખાક જીવન

એ, કદી જેણે

નથી સુરખી ચૂમી

દિલદારના

ગુલ-હોઠની!

* * *

मुक्तपंचिका – 181031

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

खाक जीवन

ए, कदी जेणे

नथी सुरखी चूमी

दिलदारना

गुल-होठनी!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s