મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200310 (2)

ધૂળેટી-પર્વની રંગભીની શુભેચ્છાઓ!

આજે વિશેષ મુક્તપંચિકા (2)

મુક્તપંચિકા – 200310 (2)

*

ધૂળેટી પર્વે

શાને તું ખોજે

છે રંગોને સૃષ્ટિમાં?

તે તો છુપાયા

તારી દ્રષ્ટિમાં!

* * *

धूळेटी-पर्वनी रंगभीनी शुभेच्छाओ.

आजे विशेष मुक्तिपंचिका (2)

मुक्तपंचिका – 200310 (2)

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

धूळेटी पर्वे

शाने तुं खोजे

छे रंगोने सृष्टिमां?

ते तो छुपाया

तारी द्रष्टिमां!  

* * * * * *

** ** ** ** ** ** **

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s