મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200310

ધુળેટીની રંગસભર શુભેચ્છાઓ!

આજે વિશેષ મુક્તપંચિકા!

મુક્તપંચિકા – 200310

*

ફાગણ ફોરી

મસ્તી વરસે!

પ્રીતમ સંગે પામે

કંપન મુગ્ધા!

સ્પર્શપ્રગલ્ભા!  

* * *

धूळेटीनी रंगसभर शुभेच्छाओ.

आजे विशेष मुक्तिपंचिका.

मुक्तपंचिका – 200310

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

फागण फोरी

मस्ती वरसे!

प्रीतम संगे पामे

कंपन मुग्धा!

स्पर्शप्रगल्भा!

* * * * * *

** ** ** ** ** ** **

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s