મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200812

મુક્તપંચિકા – 200812

જન્માષ્ટમી વિશેષ મુક્તપંચિકા

*

રાધા બનું કે

બનું બંસરી?

કે યમુનાની ધાર?

કાના! સદાયે

રહેજો સાથ!

* * *

मुक्तपंचिका – 200812

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

जन्माष्टमी विशेष मुक्तपंचिका

*

राधा बनुं के

बनुं बंसरी?

के यमुनानी धार?

काना! सदाये

रहेजो साथ!

* * *

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s