મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200901

મુક્તપંચિકા – 200901

*

સપ્તરંગમાં

આભ-ધરાને

આગોશે લઈ, મુજ

મન હરતું

મેઘધનુષ્ય!

* * *

मुक्तपंचिका – 200901

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

सप्तरंगमां

आभ-धराने

आगोशे लई, मुज

मन हरतुं

मेघधनुष्य!

***

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s