મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 201116

મુક્તપંચિકા – 201116

મુક્તપંચિકા ગુજરાતી લિપિમાં

** ** **

मुक्तपंचिका – 201116

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपिमें

*

नवल आशा

नवीन स्वप्नां

संग छलके आभे-

नव प्रभाते

नूतन वर्ष !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s