અભિવ્યક્તિ

 

આપના મનમાંથી ક્યારેક સહજતાથી શબ્દોની કૂંપળ ફૂટવા લાગે છે? ક્યારેક હ્રદયમાંથી કોઈ વિચાર કે ભાવ અચાનક બહાર આવે છે? ક્યારેક કોઈ વિચારને પાંખો ફૂટે, ક્યારેક કોઈ ભાવ મૂર્તિમંત બને! ક્યારેક ન “હું” હોય, ન તો “તું” હોય, છતાં “હું” અને “તું” વચ્ચે સંવાદ રચાય!  ક્યારેક કશું જ ન ઘટે, છતાં શબ્દો પ્રગટવા લાગે!

વિરલ ક્ષણોમાં અવતરતી આવી સહજ અભિવ્યક્તિ હું તો ખૂબ માણું છું. મારી આવી સહજ અભિવ્યક્તિને આપની સમક્ષ અહીં રજૂ કરું છું.

આપના આંતરમનમાં છુપાયેલા શબ્દો પ્રગટ થવા થનગને, ત્યારે આપ પણ તેને આપની ડાયરીમાં નોંધતા જશો. પરિવાર-મિત્રો સમક્ષ વાંચી આનંદ પામશો.

મિત્રો! આપની, મારી – આપણા સૌની આવી અભિવ્યક્તિ ગુજરાતીમાં સાહિત્ય સર્જનને સમૃદ્ધ કરશે.

આભાર.

હરીશ દવે.