વિવિધા-પ્રકીર્ણ

પ્રથમ પોસ્ટ

ગુજરાતી ભાષાના શુભચિંતકો તથા મિત્રો,

આજે દશેરાના શુભ દિને આપ સમક્ષ આ બ્લૉગ  ‘મુક્તપંચિકા અને લઘુલિકા’ રજૂ કરું છું. આપ સૌના સહિયારા પ્રયત્નો ગુજરાતી ભાષાના પ્રચાર અને  પ્રસાર માટે પ્રેરક બને છે. મારો આ બ્લૉગ ‘મુક્તપંચિકા અને લઘુલિકા’ આપની સાથે જ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં કવિતા-લેખન, વાર્તાલેખન સહિતના સાહિત્યસર્જનને નવી દિશા મળી રહી છે તે ખુશીની વાત છે. તે સમયે આપના સ્નેહસભર આવકારની આશા છે.

ધન્યવાદ.

હરીશ દવે.