મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200911

મુક્તપંચિકા – 200911

*

હૈયે કૂંપળો

ખીલતી લીલી,

નીરખી કુદરત

કેરી નમણી

કલા નિરાળી!

* * *

मुक्तपंचिका – 200911

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपिमें

*

हैये कूंपळो

खीलती लीली,

नीरखी कुदरत

केरी नमणी

कला निराळी!

***

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s